یک فعال اقتصادی به دردسترس نبودن ارز نیمایی واکنش نشان داد.  پدرام سلطانی، نوشت: دیروز و امروز با چند فعال معتبر اقتصادی گفت‌وگو داشتم. به شدت در تأمین ارز نیمایی مشکل داشتند. اظهار می‌کردند که برخی واسطه‌ها مطالبه هر دلار ۹-۶ هزار تومان زیرمیزی می‌‌کنند و دلار نیمایی تحویل می‌دهند.‌این پول کلان به جیب چه کسانی می‌رود؟