حکم بازداشت «راسموس پالودان» راستگرای افراطی سوئدی-دانمارکی و رهبر یک حزب راست افراطی که پیشتر به قرآن اهانت کرد و آن را به آتش کشید، توسط سوئد صادر شد. به گزارش آناتولی، دادستان سوئد حکم بازداشت پالودان، عامل هتاکی به قرآن، کتاب مقدس مسلمانان را به ظن چندین جنایت صادر کرد. دفتر دادستانی سوئد اعلام کرد: طی دو ماه گذشته، پالودان به‌دلیل انجام اقدامات تحریک‌آمیز علیه گروهی از مردم، اهانت و حمله آشکار به یک مقام مورد تحقیق و تفحص قرار گرفت. راسموس پالودان ادعا کرد: پلیس سوئد در کل و پلیس مالمو به شکلی خاص نمی‌خواهند از من حمایت کنند. رفتن به سوئد برای من خطرناک است. من می‌خواهم به کمک پلیس دانمارک به طور مجازی از این کشور شهادت دهم. راسموس پالودان، راستگرای افراطی سوئدی-دانمارکی و رهبر حزب راست‌افراطی استرام کرس ۲۱ ژانویه سال جاری میلادی قرآن را مقابل سفارت ترکیه در استکهلم به آتش کشید.