وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با اشاره به تظاهرکنندگان علیه دولت نتانیاهو اعلام کرد، آنارشیست‌ها می‌خواهند تل‌آویو را به آتش بکشند. شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی اعلام کرد، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از اتاق فرماندهی پلیس اسرائیل گفت: آنها فریاد می‌زنند، پس بگذارید به فریاد زدن ادامه دهند. من برای اجرای سیاستم به اینجا آمدم و قصد عذرخواهی ندارم و اکنون همه چیز همانطور که باید پیش می‌رود. وی افزود: هر کسی که تحریک کند، جاده‌ها را ببندد، و به پلیس حمله کند، ما با او با شدیدترین مجازات موجود در قانون برخورد خواهیم کرد. بن گویر در ادامه گفت: من از تلاش‌های کوبی شبتای، کمیسر پلیس که بر اجرای سیاست‌های من تأکید دارد، بسیار قدردانی می‌کنم. با این حال، رسانه های صهیونیستی اعلام کردند، بر خلاف دستورات بن گویر، کوبی شبتای، رئیس پلیس به معترضان اجازه داد تا چهارراه ایالون در مرکز تل‌آویو را ببندند. یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی هم به شدت به بن گویر تاخت و گفت: بن گویر، این دلقک خطرناک تیک تاک به تحریک به خشونت ادامه می‌دهد. قبلا پیش نیامده بود که وزیری به صورت علنی به درگیری میان پلیس و مردم تحریک کند.