رئیس‌جمهور تونس حکم اخراج یک مسئول عالی رتبه اروپایی را به دلیل دخالت آشکار در امور داخلی تونس از این کشور صادر کرده و به او چند ساعت برای ترک خاک تونس مهلت داد. به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای رای‌الیوم، قیس سعید، حکم اخراج ایستر لینش، دبیرکل کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا را پس از حضورش در تظاهرات اتحادیه کل کار تونس و ایراد سخنرانی در انتقاد از مقامات تونسی صادر کرد. دفتر ریاست جمهوری تونس در بیانیه‌ای اعلام کرد، مقامات تونس بر اساس حکم قیس سعید، رئیس جمهوری کشور از ایستر لینش که با حضور در راهپیمایی اتحادیه کل کار تونس در شهر صفاقس سخنانی را بیان کرد که به منزله دخالت آشکار در امور داخلی تونس بود، خواستند، ظرف کمتر از ۲۴ ساعت از زمان اعلام وی به عنوان عنصر نامطلوب، خاک تونس را ترک کند. این مسئول اروپایی در تظاهراتی که اتحادیه کار تونس در محکومیت وخامت شرایط اقتصادی و اجتماعی و تصمیمات قیس سعید علیه اتحادیه ترتیب داده بود و هزاران تن از طرفداران این اتحادیه در آن شرکت داشتند، حضور یافت و در سخنرانی گفت: به دولت‌ها می‌گوییم، دستانتان را از اتحادیه‌های کارگری بردارید و رهبران ما را آزاد کنید.