گزارش‌ها حاکی است جمهوری آذربایجان بار دیگر ارسال گاز به منطقه قره‌باغ از ارمنستان را قطع کرده و گاز باقیمانده در لوله‌ها را مصرف می‌کند. به گزارش تاس، گزارش‌ها حاکی است جمهوری آذربایجان بار دیگر ارسال گاز ارمنستان به منطقه قره باغ را مختل کرده است. گفته می شود باکو این اقدام را از طریق ایجاد اختلال در عملیات خط لوله انتقال گاز از ارمنستان به قره‌باغ انجام داده و باقیمانده گاز در لوله های انتقال را استفاده می کند. اختلال در ارائه گاز به منطقه قره‌باغ در حالی است که سه‌شنبه برای ساعاتی حادثه مشابهی رخ داد، اما جریان گاز در بعدازظهر برقرار شد. گذرگاه لاچین که تنها راه ارتباطی ارمنستان با منطقه قره‌باغ است، در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲ توسط گروهی از آذربایجانی‌های مدعی حامی محیط‌ زیست بسته شد. باکو در توضیح انسداد این گذرگاه گفت که هدفش انسداد هیچ جاده ای نبوده است.