پسر کوچک پادشاه انگلیس که اخیرا مدعی کشتن ۲۵ عضو طالبان در زمان فعالیت خود در ارتش انگلیس شده، به خیانت نظامی و به خطر انداختن جان سربازان بریتانیا متهم شد. به گزارش تلگراف، ریچارد کمپ، فرمانده سابق نیروهای انگلیس در افغانستان در واکنش به اظهارات جنجالی شاهزاده هری مبنی بر کشتن ۲۵ عضو طالبان در سال‌های خدمتش در ارتش انگلیس، گفت که طالبان می‌توانند از این اظهارات «نسنجیده» هری سوءاستفاده کنند. او گفت: حرف‌های شاهزاده هری خوراک پروپاگاندای شبه‌نظامیان شده و ممکن است باعث حمله به مواضع انگلیس شود. شاهزاده هری در کتاب خاطرات خود نوشته است که در سال ۲۰۱۲ که برای دومین بار برای شرکت در جنگ به افغانستان رفت، در شش عملیات هلیکوپتری ۲۵ عضو طالبان را کشته است. او در این کتاب از آن‌ها به عنوان «مهره‌های شطرنج» نام برده که از روی صفحه حذف شدند.