وزیر توسعه آلمان گفت، کشورهایی مانند چین باید در پرداخت غرامت به کشورهای آسیب دیده از بلایای آب و هوایی سهم بیشتری داشته باشند. به گزارش رویترز، اسونیا شولتزه وزیر توسعه آلمان به شبکه خبری بایریشر راندفونک گفت: در حال حاضر ۲۸ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای مربوط به چین است. بنابراین این کشور باید سهم بیشتری در مواجهه با بلایا و خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی داشته باشد. وی ادامه داد: آنها همیشه پشت این حقیقت که یک کشور در حال توسعه‌اند، خود را پنهان می‌کنند. اما عملا آنها دیگر یک کشور در حال توسعه نیستند. مذاکره‌کنندگان آب و هوایی روز جمعه به بررسی پیشنهاد لحظه آخری اتحادیه اروپا با هدف حل بن بست موجود بر سر تامین مالی برای کشورهایی پرداختند که از بابت بلایای ناشی از تغییرات اقلیمی آسیب دیده‌اند و همچنین تلاش کردند تا به توافق نهایی نزدیکتر شوند.