رئیس پارلمان منحل شده تونس اعلام کرد که پیش نویس قانون اساسی که توسط رئیس‌جمهور این کشور مطرح و به رفراندوم گذاشته شد، یک کودتای انفرادی و دیکتاتوری است. به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، راشد الغنوشی، رئیس پارلمان منحل شده تونس گفت: ما هیچ امکانی برای هرگونه پیشرفت اقتصادی در سایه کودتا و دیکتاتوری نمی‌بینیم. برای همین دموکراسی را به توسعه اقتصادی ربط می‌دهیم. وی گفت: پیش نویس قیس سعید، رئیس جمهور تونس یک کودتای انفرادی دیکتاتوری است و نمی‌تواند سرمایه گذاران را به یک نظام دیکتاتوری مطمئن کند که استقلال دستگاه قضایی، آزادی مطبوعات و مجازات در آن وجود ندارد. اخیرا همه پرسی قانون اساسی تونس برگزار شد و هیئت عالی انتخابات از موافقت تونسی‌ها با این پیش نویس خبر داد. قیس سعید، رئیس جمهور تونس تاکید کرد که کشورش، آزاد، مستقل و دارای حاکمیت ملی است و حاکمیت ملی و استقلال آن بالاتر از هرچیز دیگری است. وی گفت: یکی از اصلی‌ترین و ابتدایی‌ترین چیزها که قانون بین‌المللی بر آن تاکید می‌کند، حق یک ملت در تعیین سرنوشت خود و عدم دخالت در امور داخلی یک کشور است و باید گفت که قانون جدید کاملاً صحیح تدوین شده است.