سازمان‌های جهانی بهداشت هشدار داده است تعداد کودکانی که در سراسر جهان بایستی واکسن‌های عادی خود را دریافت کنند تا از آنها در برابر بیماری‌های تهدیدکننده محافظت کند، به شدت کاهش یافته است.

ارقام منتشر شده توسط موسسه خیریه کودکان یونیسف و سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد که در سال گذشته، ۲۵ میلیون کودک علیه دیفتری، کزاز و فلج اطفال واکسن تزریق نکرده‌اند که این ۶ میلیون بیشتر از سال ۲۰۱۹ است.

براساس این آمار تعداد کودکان واکسن نزده به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۰۸ رسیده است.

کارشناسان ترکیبی از عوامل را در کاهش واکسیناسیون کودکان مقصر می‌دانند که از جمله آنها اختلال ناشی از شیوع ویروس کرونا، تعداد بیشتر کودکانی که در مناطق جنگی زندگی می‌کنند و تأثیر اطلاعات نادرست درباره واکسن‌ها بوده است.