معاون وزیر خارجه در دولت صنعا اعلام کرد که بدون یک توافق قابل اعتماد و صادقانه که شامل همه ابعاد باشد، تمدید آتش‌بس امکان ندارد. به گزارش المیادین، حسین العزی، معاون وزیر خارجه دولت صنعا اعلام کرد: بدون یک توافق مورداعتماد و صادقانه که شامل تمام ابعاد باشد امکان تمدید آتش‌بس وجود ندارد. اگر توافق‌های صادقانه و ملموس که شامل تمام ابعاد انسانی و اقتصادی از جمله درآمدهای نفتی و گازی و حقوق‌ها باشد، محقق نشود نمی‌توان به صورت دروغین آتش بس را تمدید کرد. وی گفت: همگان از ارتش و کمیته‌های مردمی برای ازسرگیری نبرد آزادسازی در یک آن و بدون توقف حمایت خواهند کرد. العزی ماه میلادی گذشته اعلام کرد که دولتش براساس وعده‌های جدی درباره افزایش پروازها و پیشرفت در موضوع حقوق‌ها تمدید آتش‌بس را قبول کرد. مشکل واضح و بزرگی در آتش‌بس وجود دارد. اگر این مشکل حل نشود صنعا حق بازنگری در موضع خود را دارد.