دبیرکل سازمان ملل از شورای امنیت این سازمان خواست تا قطعنامه مربوط به مکانیسم ارسال کمک‌های فرامرزی به شمال غرب سوریه را یک سال دیگر تمدید کند؛ قطعنامه‌ای که نقض حاکمیت سوریه به بهانه کمک رسانی به سوری‌ها محسوب می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل دوشنبه در جلسه ماهانه شورای امنیت گفت:  اگرچه افزایش کمک‌ها در خطوط مقدم یک دستاورد مهم بوده است، اما در شرایط کنونی، این کمک‌ها در مقیاسی نیست که جایگزین یک واکنش فرامرزی بزرگ شود. وی افزود: من فورا از اعضای شورای امنیت می‌خواهم که اجماع موجود در مورد اجازه عملیات فرامرزی را با تمدید قطعنامه ۲۵۸۵ برای ۱۲ ماه دیگر حفظ کنند. گوترش عنوان داشت: پاسخ به رنج و آسیب پذیری ۴.۱ میلیون نفر در منطقه که نیاز به کمک و حفاظت دارند و هر روز جان آنها تهدید می‌شود، یک امر اخلاقی ضروری است.