شهر عدن شاهد تظاهرات مردمی در اعتراض به بالا رفتن قیمت سوخت و عدم خدمات‌رسانی در این شهر بود. به گزارش روسیاالیوم، پس از آنکه یک مسئول در شرکت نفت عدن از تصمیم این شرکت برای افزایش ۱۴ درصدی قیمت بنزین در مناطق تحت کنترل دولت مستعفی یمن خبر داد، شهر عدن عصر یکشنبه شاهد تظاهرات مردمی در اعتراض به بالا رفتن قیمت سوخت و عدم خدمات‌رسانی در این شهر بود. طبق گفته این مسئول شرکت نفت عدن، این تصمیم از روز یکشنبه اجرایی شد. شاهدان عینی اعلام کردند، صدها تن از معترضان در اعتراض به وخامت اوضاع خدمات رسانی و افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت، لاستیک خودروها را آتش زده و خیابان‌های اصلی در منطقه المنصوره واقع در شهر عدن را بستند. معترضان تهدید کردند در صورتی که به خواسته‌های آنها پاسخ داده نشود، اعتراضات را افزایش خواهند داد. معترضان همچنین خواستار کنترل قیمت مواد غذایی و بهبود خدمات رسانی به ویژه در زمینه برق شدند که شاهد افزایش چشمگیر ساعات قطعی برق است. معترضان همچنین خواستار فراهم کردن مشتقات نفتی با قیمت قبلی و منصرف شدن از تصمیم غیرقابل توجیه افزایش قیمت‌ها شدند که شهروندان و رانندگان خودروها قادر به خرید آن نیستند.