لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا طی دستوری اجازه صادر کرد تا ۱۰۵۰۰ نیرو به اروپا اعزام شوند و جایگزینی بخشی از نیروهایی باشند که قبلا در اروپا مستقر شده بودند. به گزارش پایگاه هیل، جان کربی، سخنگوی پنتاگون در اظهاراتی به خبرنگاران گفت که این نیروها در ماه‌های آینده مستقر خواهند شد و افزود که وضعیت نیروهای آمریکا در اروپا بدون تغییر باقی خواهد ماند. کربی بیان داشت: اینها اقدامات دائمی نیستند. این حرکت‌ها هدفشان پاسخ به جو امنیتی فعلی است. وی افزود: علاوه بر این، این نیروها قرار نیست در اوکراین بجنگند، بلکه از دفاع مستحکم کشورهای متحد با یکدیگر در ناتو حمایت خواهند کرد. آمریکا در ماه‌های فوریه و مارس هزاران نیرو را برای تقویت متحدان خود در اروپا در بحبوحه حمله روسیه به اوکراین تغییر موضع داده و مستقر کرد. اخیراً، آستین قابلیت‌های هوانوردی مضاعفی را از جانب آمریکا در منطقه مستقر کرد که در مجموع حدود ۲۰۰ پرسنل را شامل می‌شوند. این استقرارها تعداد کل پرسنل استقرار یافته از سوی آمریکا در اروپا را به ۱۰۰ هزار رساند. سخنگوی پنتاگون گفت: واحدهای در حال جایگزینی پس از اجرای مناسب روند محول‌سازی مسئولیت‌ها که در هفته‌های آینده و تابستان اتفاق می‌افتد، به آمریکا بازخواهند گشت.