وزیر دفاع دولت نجات ملی یمن وابسته به انصارالله تاکید کرد که نیروهای مسلح این کشور از موضع قدرت و مسؤولیت به خویشتن‌داری و آتش‌بس اعلام شده از سوی سازمان ملل متعهد هستند. محمد ناصر العاطفی، در گفتگو با خبرگزاری سبأ یمن تاکید کرد: نیروهای مسلح یمن با وجود نقض‌های مستند و مکرر ائتلاف دشمن در راستای مقابله با تاجران جنگ و نیز حفظ منافع عالی کشور و ملت یمن خویشتن‌داری می‌کنند. وی اظهار کرد: ما و تمامی ملت‌های آزاده با دنبال کردن روند امور و سناریوی سیاسی جدید کشورهای متخاصم و مزدوران آنها، به این نتیجه روشن رسیدیم که آنها هیچ قصدی برای صلح ندارند. وزیر دفاع دولت نجات ملی یمن در ادامه گفت: ما به آنها می‌گوییم قصد و برنامه شما هرچه که باشد، ما برای آن آماده‌ایم و در صورتی که دشمن مرتکب هرگونه حماقتی شود، با پاسخ ما غافلگیر خواهد شد و اگر قصد فریبکاری دارند، امیدواریم که فرصت آتش‌بس را برای ابراز حسن نیت و نجات خود از آنچه در انتظارشان است، غنیمت بشمارند زیرا چیزی بجز شکست و زیان آشکار به دست نخواهند آورد.