دادستانی عمومی سودان اعلام کرد که دستوری برای تشکیل کمیته تحقیق درباره حوادث خونین اخیر در غرب دارفور که منجر به کشته شدن ده‌ها تن شد، صادر کرد. به گزارش روسیه‌الیوم، دادستانی عمومی سودان، جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که خلیفه احمد، دادستان کل این کشور دستوری مبنی بر تشکیل کمیته تحقیق و بررسی درباره حوادث خونین اخیر در غرب دارفور را صادر کرد. براساس این بیانیه،‌ این کمیته وظیفه تحقیق و بررسی حوادث اخیر در شهرک کرینک و شهر الجنیه در غرب ولایت دارفوررا دارد که منجر به کشته شدن تعدادی و خسارت‌ به دارایی‌های خصوصی و دولتی شد. همچنین این کمیته موظف است که علل و دلایل شروع این درگیری‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مقامات محلی و منطقه‌ای در مقابله با این درگیری‌ها را مورد بررسی و تحقیق قرار دهد. این تصمیم دادستانی عمومی سودان با توجه به اختیارات مندرج در قانون گرفته شده است. کمیته مورد نظر می‌بایست گزارش‌ها و وظایف خود را در مدت مقرر که از جانب دادستانی عمومی دو هفته‌ تعیین شده است، به سرانجام رساند. پیش از این شورای امنیت با اجماع آرای ۱۵ کشور حاضر، خواستار تحقیقات شد.