شمار قربانیان سیل که آفریقای جنوبی را در هم کوبیده است، از ۴۴۰ نفر تجاوز کرد در حالی که کاهش باران این اجازه را به گروه‌های نجات داده تا به عملیات خود شتاب بدهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باران‌های شدیدی که هفته گذشته در منطقه ساحلی جنوب شرق آفریقای جنوبی باریدن گرفت به سرعت تبدیل به سیل سنگینی شد که شهر دوربان و مناطق اطراف آن را زیر آب برد. این سیلاب‌های خروشان همراه با رانش زمین تا روز یکشنبه ۴۴۳ نفر تلفات داشته که یکی از مرگبارترین حوادثی از این دست در تاریخ معاصر آفریقای جنوبی محسوب می‌شود. دست‌کم ۶۳ نفر نیز همچنان مفقود هستند که بیم آن می‌رود بر اثر سیل جان خود را از دست داده باشند. دانشمندان پیش از این هشدار داده بودند که با گرم شدن زمین در نتیجه تغییرات آب و هوایی سیل‌ها نیز قدرتمندتر و پرشمارتر از قبل می‌شوند.