جریان حکمت ملی عراق از نشست‌های پشت‌پرده با مشارکت جریان صدر برای حل بحران سیاسی عراق براساس طرح پیشنهادی عمار حکیم خبر داد. به گزارش شفق نیوز، رحیم العبودی، از رهبران جریان حکمت ملی عراق گفت: توافق‌های اولیه‌ای درباره طرح عمار الحکیم، رهبر جریان حکمت وجود دارد. مذاکراتی در چارچوب این طرح نیز درحال برگزاری است. چارچوب هماهنگی شیعیان عراق کمیته پنج جانبه‌ای را تشکیل داده تا مذاکرات سیاسی را برای خروج از بن بست سیاسی آغاز کند. العبودی گفت: مذاکرات و نشست‌هایی پشت پرده برای حفظ وضعیت تمام گروه‌های سیاسی وجود دارد. زمانی که توافق‌ها به یک مکانیزم واقعی منجر شود شاهد نشست مهم گروه‌های سیاسی با حضور فراکسیون مقتدی صدر خواهیم بود. اگر جریان صدر حضور نداشته باشد مذاکراتی در سطح عالی برای خروج از بن بست سیاسی وجود نخواهد داشت. این طرح پس از ناکامی‌های سیاسی اخیر مطرح شده است.