یک روز پس از ابراز نگرانی‌ها مبنی بر آزمایش موشک بالستیک توسط کره‌شمالی، پیونگ‌یانگ اعلام کرد که آزمایش مهم دیگری در حوزه سیستم‌های شناسایی ماهواره‌ای انجام داده است. به گزارش رویترز، کره‌شمالی اعلام کرد که آزمایش مهم دیگری در حوزه سیستم‌های شناسایی ماهواره‌ای انجام داده است. این در حالیست که یک روز قبل، مقامات نظامی منطقه از دومین پرتاب موشک بالستیک کره‌شمالی در یک هفته گذشته خبر دادند. این پرتاب مورد محکومیت دولت‌های آمریکا، کره‌جنوبی و ژاپن قرار گرفت، کشورهایی که می‌ترسند کره‌شمالی در حال آماده‌سازی یک آزمایش تسلیحاتی بزرگ در ماه‌های پیش‌رو باشد. این کشورها آزمایش‌های ماهواره‌ای کره شمالی را پوششی برای آزمایش‌ تکنولوژی موشک‌های بالستیکی می‌دانند که در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد ممنوع اعلام شده است. خبرگزاری دولتی کره‌شمالی اعلام کرد، اداره توسعه هوافضای ملی کره‌شمالی و آکادمی علوم دفاعی این کشور، این پرتاب را تحت طرحی برای توسعه یک ماهواره شناسایی انجام دادند.