مشاور امور نظامی دبیرکل اتحادیه عرب تاکید کرد که بازگشت سوریه به این اتحادیه بسیار نزدیک خواهد بود. به گزارش اسپوتنیک، محمود خلیفه، مشاور امور نظامی دبیرکل اتحادیه عرب خاطرنشان کرد، ایده‌هایی برای بازگشت سوریه به اتحادیه عرب، مطرح شده و این افکار و ایده‌ها وجود دارند و بازگشت سوریه به این اتحادیه بسیار نزدیک خواهد بود. خلیفه افزود، کرسی سوریه در اتحادیه عرب، برداشته نشده، بلکه تا زمان فراهم شدن شرایطی مشخص در داخل سوریه و در چارچوب کشورهای عربی، عضویت این کشور به حالت تعلیق درآمد. این مسؤول اتحادیه عرب همچنین تصریح کرد: امیدواریم سوریه به ثبات دست یابد و با حضورش در میان برادران عرب قدرتمندتر شود. موضوع بازگشت سوریه به کرسی خود در اتحادیه عرب مدتی است در نشست‌های مشترک کشورهای عربی مطرح شده بود. پیشتر احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب اعلام کرد، بازگشت سوریه به این اتحادیه و حضور آن در نشست آتی الجزایر به اجماع کشورهای عربی و پاسخ دمشق به مواضع عربی مطرح شده بستگی دارد. اتحادیه عرب از آغاز اعتراضات در سوریه در سال ۲۰۱۱، عضویت این کشور را به حالت تعلیق درآورده بود اما حالا به نظر میرسد که این روند در حال ترمیم است.