سازمان ملل متحد ۱۳۵ میلیون دلار در بانک افغانستان دارد اما نمی‌تواند از آن استفاده کند، چراکه بانک مرکزی افغانستان توانایی تبدیل آن به پول ملی این کشور را ندارد. به گزارش رویترز، عبدالله الدردری، رئیس برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان گفت، این نهاد دلار آمریکا را وارد افغانستان کرده و با وعده بانک مرکزی این کشور مبنی بر تبدیل آن‌ها به پول ملی افغانستان، آن‌ها را در اختیار بانک بین‌المللی افغانستان قرار داده است. عبدالله الدردری در نشست انجمن کارشناسان خبره مبارزه با پولشویی گفت: اما این اتفاق نیافتاد. برنامه توسعه سازمان ملل به تنهایی ۳۰ میلیون دلار در بانک بین‌المللی افغانستان دارد و نمی‌تواند آن را به افغانی تبدیل کند؛ ما نمی‌توانیم بدون افغانی، همه برنامه‌هایمان را عملی کنیم. طالبان که در ماه اوت به قدرت رسیدند، استفاده از ارز خارجی در این کشور را ممنوع کردند.