مشاور امنیت ملی عراق از کشورهای خارجی خواست که اتباع وابسته به داعش که اکنون در زندان‌های عراق به سر می‌برند را تحویل بگیرند. به گزارش بخش عربی خبرگزاری شینهوا، عراق از کشورهای خارجی خواسته است که اتباع وابسته به گروهک داعش که اکنون در زندان‌ها به سر می‌برند را تحویل بگیرند و یا به اماکن دیگری منتقل کنند زیرا تهدیدی حقیقی برای امنیت عراق به شمار می‌روند. قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق در دیدار با مایکل آنکر، فرمانده دفتر ناتو در عراق تاکید کرد: درستش این است که کشورهای خارجی اتباع خود را که اکنون در زندان‌ها به سر می‌برند واز فرماندهان گروهک داعش هستند را تحویل بگیرند. براساس بیانیه‌ای که دفتر الاعرجی منتشر کرد، وی خاطرنشان کرد: اگر کشورهایشان آن ها را تحویل نمی‌گیرند طرف‌های بین المللی باید آن‌ها را به مکان دیگری منتقل کنند زیرا آن ها تهدیدی واقعی برای ما هستند. مشاور امنیت ملی عراق در ادامه تاکید کرد: نیروهای سوریه دموکراتیک(قسد) صلاحیت تعامل با چنین تروریست های خطرناکی را ندارد و پافشاری جامعه بین المللی برای ماندن آن ها شک و شبهه به وجود می آورد. برخی‌ گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که سناریوهایی برای احیای دوباره داعش وجود دارد.