معترضان رومانیایی تلاش کردند تا در اقدامی عصیانگرایانه و برای جلوگیری از تصویب اوراق اجباری سلامت مربوط به کرونا توسط قانونگذاران، به پارلمان یورش ببرند. به گزارش رویترز، پلیس ضد شورش با مسدودسازی محل عبور معترضان در بخارست، پایتخت، از ورود آنها به ساختمان پارلمان جلوگیری کرد. معترضان خشمگین در مسیر خود برخی از خودروها را تخریب کرده و باعث بند آمدن عبور و مرور خودورها شدند. درحالیکه ائتلاف حاکم میانه‌روها و چپ گراها در حال حاضر مشغول گفتگو درباره مفاد اوراق اجباری سلامت در ارتباط با کرشونا هستند، هنوز هیچ لایحه‌ای درباره این مساله در دستورکار پارلمان وجود ندارد. حدود ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ نفر از سراسر رومانی در مقابل پارلمان تجمع کرده و پرچم‌های کشور را به دست داشتند و شعار آزادی سر می‌دادند. این اعتراضات توسط یک گروه ملی‌گرای تندرو به نام ائتلاف برای متحد ساختن رومانیایی‌ها برگزار شده بود.