منابع خبری از اعلام تشکیل نخستین جریان اپوزیسیون در پارلمان عراق طی ساعات آتی خبر دادند. العربی الجدید اعلام کرد که عراق دیروز (چهارشنبه) شاهد اعلام تشکیل نخستین جریان اپوزیسیون در پارلمان این کشور بود. در این گزارش آمده است که جنبش مدنی امتداد به رهبری علاء الرکابی که از دل تظاهرات اکتبر ۲۰۱۹ عراق تشکیل شده است برای اعلام نخستین جریان اپوزیسیون در پارلمان عراق به همراه جنبش کُرد نسل جدید آماده می‌شوند. العربی الجدید گزارش داد که این توافق پس از چند دیدار در بغداد، سلیمانیه، و ناصریه حاصل شده است. داود العیدان، نامزد پیروز در انتخابات اخیر عراق در اینباره گفت: جریان اپوزیسیون شامل جنبش امتداد با ۹ کرسی، نسل جدید با ۹ کرسی و جریان مردمی مستقل با شش کرسی می‌شود. وی گفت که هدف این جریان مخالفت با تصمیماتی است که کشور را متضرر می‌کند. همچنین فراکسیون جدید به منظور مقابله با سهم‌خواهی در دولت جدید عراق تشکیل می‌شود. همچنین منار العبیدی، سخنگوی جنبش امتداد گفت که این جریان در هیچ پست اجرایی مشارکت نخواهد کرد. این درحالی است که جریان مردمی مستقل عراق مشارکت در تشکیل این جریان اپوزیسیون در پارلمان را تکذیب کرده است.