پاریس و یک منبع وزارت دفاع یونان اعلام کردند آتن قرارداد خرید سه ناوچه از فرانسه را محترم می‌شمارد و این در حالی است که پیشنهاد اخیر آمریکا خطر لغو این قرارداد را درپی داشت.به گزارش نشریه دیفنس پست، وزارت نیروهای مسلح فرانسه تاکید کرد: از آنجا که ما با یونان در حال مذاکره بوده‌ایم، پیشنهاد آمریکایی‌ها دیگر روی میز نیست. ما این قرارداد را با یونانی ها امضا کردیم.یک منبع وزارت دفاع یونان نیز اعلام کرد که این توافق در حال انجام و رو به پیشرفت است.در این میان، فرانسه یادآور شد که این بار برخلاف توافق زیردریایی استرالیا، واشنگتن به پاریس از قبل در مورد پیشنهادش هشدار داده است.وزارت نیروهای مسلح فرانسه اعلام کرد: آمریکایی‌ها به طور مکتوب تاکید کردند که به عنوان بخشی از مناسبات حسنه، پس از مشکل ایجاد شده در مورد پیمان آکوس ما به شما هشدار می‌دهیم.