برگزارکنندگان یک تجمع ضد نژادپرستی، به سمت کاندیدای راست افراطی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه حمله ور شده و یقه او را از پشت گرفتند. به گزارش دویچه وله، این حمله فیزیکی در حالی رخ داد که اریک زمور، کاندیدای راست‌افراطی فرانسه در کارزار انتخاباتی خود برای رقابت ریاست جمهوری حضور داشت. وی روز یکشنبه و با وجود درگیری‌ها و حضور حامیانش، کارزار انتخاباتی خود را آغاز کرد. هزاران تن از حامیان زمور در پاریس حضور یافتند تا در کارزار انتخاباتی او شرکت کنند اما این کارزار به سرعت به صحنه درگیری‌ها تبدیل شد. در حالی که زمور داشت وارد صحنه می‌شد، فردی از از بین جمعیت به سمتش حمله‌ور شده و پیش از آنکه توسط پلیس دستگیر شود، یقه زمور ۶۳ ساله را از پشت گرفت. در این میان، گروهی از فعالان در مقابل محل برگزاری کارزار این کاندیدای راست افراطی حضور یافتند و تیشرت‌هایی را به تن کرده بودند که رویشان نه به نژادپرستی نوشته شده بود. فعالان از گروه SOS Racism که یک جنبش غیردولتی است که خود را ضد نژادپرستی می‌دانند، این راهپیمایی را ترتیب داده بودند. یکی از فعالان گفت: ما به دنبال راهپیمایی بدون خشونت هستیم. زمور اعلام کرد که برای انتخابات ریاست جمهوری آوریل ۲۰۲۲ کاندیدا می‌شود.