یک مسئول ارشد اتحادیه افریقا اعلام کرد که اتیوپی با خطر تقسیم و فروپاشی مواجه است. به گزارش العربیه، یک مسئول ارشد در اتحادیه آفریقا اعلام کرد: سقوط آدیس آبابا به دست نیروهای جبهه آزادی مردم تیگرای جنگی ساده و سریع نخواهد بود و در زمان کنونی بعید است اما تمام احتمالات وجود دارد. وی افزود: صرف نظر از آدیس آبابا که هدف آخر نیروهای مخالف دولت است اتیوپی وارد نقطه عطف خطرناک و رفتن به سمت درگیری داخلی و قبیله‌ای و نژادی شده که خروج از آن دشوار است و نگران این هستیم که دچار سرنوشت سومالی، سوریه و لیبی شود. اتیوپی یکی از مقرهای اتحادیه آفریقا است. موسی فقی، رئیس کمیساریای اتحادیه آفریقا قرار است با دبیرکل سازمان ملل در نیویورک درباره راه‌های رسیدن به حل سیاسی بحران در اتیوپی گفتگو کند. با شدت گرفتن درگیری‌ها، اتحادیه آفریقا به کارمندان خود اجازه داده آدیس‌آبابا را ترک کنند.