منابع لبنانی جزئیات دیدار روز دوشنبه روسای سه گانه لبنان در سالروز استقلال این کشور را فاش کردند. روزنامه الدیار لبنان نوشت، روسای سه گانه لبنان در این دیدار درمورد بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت و روابط لبنان با شورای همکاری خلیج فارس به توافقاتی رسیدند. طبق نوشته الدیار، در دیدار روسای سه گانه لبنان، میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان، نبیه بری، رئیس پارلمان و نجیب میقاتی، نخست وزیر این کشور در خصوص موضوع قاضی طارق بیطار، بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت توافق شد که از طریق دستگاه قضایی یا به دست پارلمان حل شود و طی روزهای باقیمانده از ماه نوامبر یک راه‌حل مناسب اتخاذ خواهد شد. پیش از این دادگاه تجدیدنظر بیروت تصمیم گرفت در پاسخ به شکایت یک وزیر سابق لبنان، کار قاضی طارق بیطار برای ادامه تحقیقات مربوط به انفجار بندر بیروت را متوقف کند. روزنامه الدیار به نقل از منابع نزدیک به کاخ بعبدا همچنین نوشت، روسای سه‌گانه لبنان توافق کردند که روابط با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس باید به وضعیت عادی خود برگردد اما به دلیل عدم آمادگی عربستان برای باز کردن کانال‌های گفتگو، هیچ کدام از روسا دیدگاه واضحی درمورد نحوه حل این پرونده  ندارند.