رئیس صلحبان‌های سازمان ملل گفت، امروزه بیش از ۶۶ هزار صلحبان با تهدیدهای بسیار بیشتری روبرو هستند چرا که درگیری‌ها بیش از پیش پیچیده شده‌اند. ژان پیر لاکروی، رئیس صلحبان‌های سازمان ملل در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس تاکید کرد: علت اصلی این درگیری‌ها افزایش فاکتورهایی چون تنش‌های قومی، تاثیر جرایم سازمان‌یافته، تروریسم و بهره‌برداری غیرقانونی از منابع است. در مقایسه با دو یا سه سال گذشته، بسیاری از هیات‌های صلحبان ما با شرایط سیاسی و امنیتی روبرو هستند که رو به وخامت گذاشته است. وی ادامه داد: علاوه بر این‌ها درگیری‌ها در کشورهای پرتنش چندجنبه دارند و اغلب محلی و ملی و حتی منطقه‌ای و جهانی هستند. مثلا در منطقه ساحل آفریقا که منطقه‌ای بسیار فقیر است، ما شاهد افزایش فعالیت‌های تروریستی هستیم. این مقام ارشد سازمان ملل همچنین افزود، آنچه باعث این تغییرات شده، تعداد عواملی است که با اختلافات سیاسی آغاز می‌شود.