صدها تن از شهروندان تونسی در اعتراض به اقدامات رئیس جمهور این کشور، در تعدادی از خیابان‌های منتهی به میدان باردو در مقابل مقر پارلمان تجمع کردند. به گزارش آناتولی، صدها تن از شهروندان تونسی بنا به درخواست کمپین شهروندان ضد کودتا تظاهراتی را علیه وضعیت فوق‌العاده بدون دلیل و دفاع از مشروعیت قانون اساسی و پارلمانی در میدان باردو و اطراف پارلمان برگزار کردند و این مکان شاهد استقرار امنیتی گسترده بود و نیروهای امنیتی مانع ورود معترضان به این میدان می‌شدند. کمپین شهروندان ضد کودتا روز شنبه مقامات تونس را به ممانعت از ورود شهروندان به پایتخت برای مشارکت در اعتراضات متهم کرد. قیس سعید، رئیس جمهوری تونس ۲۲ سپتامبر طی حکمی ریاستی، سکانداری دو قوه مجریه و مقننه را برعهده گرفت‌. او همچنین ۲۵ سپتامبر فعالیت پارلمان و مصونیت قضایی نمایندگان را معلق و نخست وزیر را برکنار و اعلام کرد، تا زمان تشکیل دولت جدید، مسؤولیت اجرایی کشور را خود برعهده گرفت که مخالفان از جمله الغنوشی، این اقدام او را به منزله کودتا علیه دولت به حساب آورده‌اند. همچنین کمپین شهروندان ضدکودتا ابتکارعملی را برای حل بحران سیاسی تونس متشکل پیشنهاد داد.