وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد، با کمبود دارو و تجهیزات پزشکی مواجه است و همین مساله زندگی بسیاری از بیماران از جمله بیماران کلیوی را به خطر انداخته است. روزنامه القدس العربی نوشت، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد، در خصوص داروهای اساسی ۴۵ درصد، مواد مصرفی پزشکی ۳۳ درصد و تجهیزات آزمایشگاهی ۵۶ درصد کمبود دارد. بر اساس اعلام این وزارتخانه، تعداد بیماران نارسایی کلیه در این منطقه ۹۰۰ تن و تعداد بیمارانی که تحت پیوند کلیه قرار گرفته‌اند ۳۳۳ تن هستند که به دلیل کمبود دارو و تجهیزات مرتبط دائما در رنج هستند و امکان مداوای کامل آنها میسر نیست و جان بسیاری از آنها در خطر است. پیرامون کمبود دستگاه های پزشکی کمال جبر، مدیر بخش رادیولوژی بیمارستان الشفا بزرگترین بیمارستان نوار غزه می گوید، مشکلات دستگاه های پزشکی، استفاده بیش از حد از دستگاه‌های موجود، خرابی آنها و عدم واردات دستگاه‌های جدید است.