روزنامه آلمانی بیلد که از نشریات پرفروش اروپا بشمار می‌رود با انتشار گزارشی درباره موج تکان‌ دهنده قتل‌های مسلحانه و جرائم سازمان یافته در سوئد نوشت که این کشور از خطرناک‌ترین کشورهای اروپا است. این روزنامه آلمانی به آخرین قتل مسلحانه که جان یک جوان ۱۹ ساله را گرفت اشاره کرده و نوشت که او دویست و هفدهمین قربانی تیراندازی‌های مرگبار طی پنج سال گذشته در سوئد است. بیلد در ادامه اشاره می‌کند «کشوری  در شمال اروپا که روزی یک نمونه برای جهان بود از سال ۲۰۰۵ به یک کابوس واقعی تبدیل شده است. این نشریه آلمانی با بیان اینکه تعداد افرادی که در تیراندازی های سوئد جان خود را از دست می دهند سه برابر متوسط اروپاست نوشت: اگر فقط به گروه سنی ۲۰ تا ۲۹ سال نگاه کنید، تفاوت باز هم بیشتر خواهد شد. در سوئد ۱۸ قتل مسلحانه در ازای هر میلیون نفر به ثبت رسیده است.