وزیران سوئد و پاکستان هشدار دادند، افغانستان به زودی در هرج و مرج سقوط می‌کند، مگر اینکه جامعه بین‌المللی به سرعت وارد عمل شود. به گزارش رویترز، افغانستان در ماه اوت که نیروهای طالبان یک دولت تحت حمایت غرب را بیرون رانده و موجب شدند تا میلیاردها دلار کمک به اقتصاد وابسته آن به طور ناگهانی قطع شود، وارد بحران شد. پر اولسون فرید، وزیر توسعه سوئد به رویترز در دبی گفت: این کشور در آستانه فروپاشی است و این فروپاشی سریعتر از آنچه ما فکر می‌کردیم، در حال نزدیک شدن است. او گفت که سقوط آزاد اقتصاد افغانستان ممکن است شرایطی را برای رشد گروه‌های تروریستی ایجاد کند، اما سوئد قصد ندارد از طریق طالبان پولی انتقال دهد و به جای آن، مشارکت انسانی خود از طریق گروه‌های جامعه مدنی افغانستان را تقویت می‌کند. بسیاری از کشورها و نهادهای چندجانبه، ارسال کمک توسعه‌ای را متوقف کرده‌اند اما کمک بشردوستانه را در ماه اوت افزایش دادند و تمایلی برای به رسمیت شناختن حاکمان جدید افغانستان نشان نمی‌دهند. فواد چودری، وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان اعلام کرد، تعامل مستقیم با طالبان تنها راه پیشگیری از یک فاجعه انسانی است.