اتحادیه اروپا نگران از درگیری‌های سیاسی در کشورهای عضو، دیگر نمی‌تواند عضویت آتی شش کشور حوزه بالکان که زمانی قول آن را داده بود، تضمین کند. به گزارش رویترز، بن بست بر سر اعلامیه برای اجلاس رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه بالکان ششم اکتبر، یک نقطه ضعف در استراتژی اتحادیه اروپا برای عضویت کوزوو، صربستان، بوسنی هرزگوین، مونته‌نگرو، آلبانی و مقدونیه شمالی در این اتحادیه است. این روند همچنین با تنش‌های رو به رشد در مرز بین کوزوو و صربستان همزمانی پیدا کرده است. در این نشست اتحادیه اروپا قرار بود بار دیگر وعده‌اش را برای عضویت این شش کشور حوزه بالکان که ۱۸ سال قبل مطرح کرده بود، اعلام کند. دستکم دو دور گفتگو در این باره انجام شود اما توافقی حاصل نشده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا مواضع خود را اعلام نکرده‌اند اما نگران تکرار الحاق عجولانه رومانی و بلغارستان به اتحادیه هستند.