وزیر دفاع سودان فاش کرد که رهبر کودتای نافرجام سه شنبه در این کشور عبدالباقی الحسن عثمان بکراوی بود که به همراه ۲۲ افسر دیگر با درجه‌های مختلف نظامی و چند افسر درجه‌دار و سرباز این اقدام را انجام دادند. به گزارش آناتولی، یاسین ابراهیم، وزیر دفاع سودان پس از نشست فوق‌العاده شورای امنیتی و دفاعی این کشور به ریاست عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای حاکمیتی اظهار کرد: رهبر کودتا در این کشور عبدالباقی الحسن عثمان بکراوی همراه با ۲۲ افسر دیگر با درجه‌های مختلف نظامی و چند افسر درجه‌دار و سرباز بوده است. طبق بیانیه شورای امنیتی و دفاعی سودان، پس از آنکه دستگاه‌های امنیتی عصر دوشنبه و صبح سه‌شنبه اطلاعاتی دال بر برنامه‌ریزی برای کودتا به رهبری عبدالباقی الحسن عثمان بکراوی همراه با ۲۲ افسر دیگر با رتبه‌های مختلف و تعدادی افسر درجه‌دار و سرباز دریافت کردند، شورای امنیتی و دفاعی سودان برای بررسی وضعیت امنیتی کشور نشست فوق‌العاده‌ای ترتیب داد. این شورا در ادامه این بیانیه خود اعلام کرد: بررسی‌ها و تحقیقات اولیه درباره این کودتا حاکی از این بودند که هدف از آن به دست گرفتن حاکمیت در کشور و تضعیف حاکمیت فعلی دوره انتقالی بوده است.