هزاران تن از کاتالان‌ها به خیابان‌های بارسلونا آمدند، شعار سر دادند، سرود خواندند، پرچم‌های کاتالونیا را تکان دادند و خواستار استقلال این منطقه از اسپانیا شدند. به گزارش رویترز، این راهپیمایی که توسط مجمع ملی کاتالونیا سازمان‌دهی شده بود، نخستین راهپیمایی از زمان عفو ۹ تن از رهبران جدایی‌طلب کاتالونیا توسط دولت اسپانیا محسوب می‌شود. دولت اسپانیا اخیرا ۹ تن از رهبران جدایی‌طلب کاتالونیا را که به خاطر نقش‌شان در رفراندوم استقلال سال ۲۰۱۷ میلادی زندانی شده بودند، عفو کرد؛ رفراندومی که بزرگ‌ترین بحران سیاسی اسپانیا در دهه‌های گذشته بود. اکثر راهپیمایی‌کنندگان چهره خود را پوشانده بودند. طبق اعلام پلیس، حدود ۱۰۸ هزار تن در این راهپیمایی شرکت داشتند اما مجمع ملی کاتالونیا تعداد شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی را نزدیک به ۴۰۰ هزار تن اعلام کرد. این آمار کمتر از تعداد شرکت‌کنندگان در راهپیمایی سال ۲۰۱۹ میلادی هنگامی که حدود ۶۰۰ هزار تن در آن شرکت داشتند و همچنین راهپیمایی‌های سال گذشته هنگامی که اعتراضات کوچکی طبق محدودیت‌های کرونا سازماندهی شدند، بود. برخی از این ۹ سیاستمدار و فعال عفو شده  در این راهپیمایی اعتراضی شرکت داشتند. در کاتالونیا، ۱۱ سپتامبر مصادف است با سالروز سقوط بارسلونا به دست نیروهای اسپانیایی در سال ۱۷۱۴ میلادی.