خالی شدن ذخایر گاز طبیعی و سرعت پایین باد، سبب شده است تا قیمت برق در سراسر اروپا افزایش یابد و با اعتراض مصرف کنندگان به افزایش قبوض برق در آستانه فصل سرما، دولت های این قاره تحت فشار قرار بگیرند. به گزارش نیویورک تایمز، قیمت برق از انگلیس گرفته تا اسپانیا به بالاترین رقم در تاریخ رسیده است و مردم در اسپانیا به خیابان ها آمده اند. قیمت ها در سراسر اروپا بسیار افزایش یافته و می تواند بهبود اقتصادی این منطقه از کرونا را تحت تاثیر قرار دهد. جاویر بلاس، تحلیلگر انرژی گفت: در اسپانیا، قیمت برق در این هفته رکورد جدید ثبت کرد که یک مشکل سیاسی بزرگ است. مصرف‌کنندگان در اسپانیا علیه افزایش قیمت اعتراض می‌کنند؛ چراکه امسال حدود 2 برابر قیمت برقی که پارسال پرداخت می‌کردند،  باید پرداخت کنند.