وزیران خارجه کشورهای مجاور لیبی در نشست دو روزه خود در الجزایر بر سر حمایت از ابتکارعمل ثبات لیبی و هماهنگی با کمیته نظامی ۵+۵ درمورد خروج مزدوران و نیروهای خارجی از این کشور توافق کردند. به گزارش العربیه، وزیران خارجه و کشورهای مجاور لیبی در پایان دومین و آخرین روز نشست خود که روز دوشنبه با مشارکت هفت کشور منطقه در الجزایر شروع شد بر اهمیت اتحاد تلاش‌ها و مواضع پیرامون لیبی، لزوم تسریع در تدوین چارچوب قانونی برای برگزاری انتخابات سراسری در موعد خود ۲۴ دسامبر، خروج مزدوران و نیروهای خارجی از کشور، اتحاد نهادهای نظامی تاکید کردند. در بیانیه پایانی این نشست که هدف از آن پشتیبانی از لیبی برای پایان یافتن بحران این کشور، حل اختلافات طرف‌های سیاسی و حمایت از لیبی برای رفع موانع پیش روی انتخابات سراسری است، بر مخالفت قاطع همه اشکال مداخله خارجی در امور داخلی لیبی تاکید شده است. شرکت کنندگان در این نشست در این بیانیه تداوم واردات سلاح و تلاش‌های عامدانه برای ایجاد تفرقه و تضعیف تلاش‌ها برای حل بحران لیبی را محکوم کردند.

همچنین در بیانیه مذکور بر لزوم اجرای اولویت های اصلی مندرج در نقشه راه از جمله برگزاری انتخابات در موعد خود، خروج نیروهای خارجی، اتحاد نهادهای نظامی، نیاز به مشارکت دادن کشورهای همسایه در مذاکرات و روندها پیرامون خروج نیروهای خارجی و مزدور تاکید شده است. نجلا المنقوش، وزیر خارجه لیبی در نشست خبری مشترک با رمطان لعمامره، همتای الجزایری خود گفت، این نشست موفقیت آمیز و حامل پیامی روشن در تاکید بر حمایت از تلاش های لیبی برای برقراری ثبات بود. وی افزود، تلاش‌هایی برای برگزاری انتخابات در موعد خود صورت گرفته و در حال حاضر کشور منتظر تصمیم پارلمان پیرامون قانون اساسی این انتخابات است. وزیران حاضر در نشست الجزایر بر هماهنگی با کمیته ۵+۵ درمورد خروج مزدوران و نظامیان خارجی از لیبی تاکید کردند. المنقوش در ادامه افزود، وزیران خارجه درمورد ایجاد یک مکانیزم مشترک و احیای توافقنامه تامین امنیت مرزهای جنوبی با سودان، چاد و نیجر توافق کردند. لعمامره هم در این نشست خبری از طرف‌هایی که این مزدوران و نظامیان خارجی را وارد لیبی کرده‌اند، خواست این نیروها را به همان جایی که بودند بازگردانند. وی افزود: مشخص نیست نیروهای لیبی به کجا خواهند رفت و هرکسی که آنها را آورده است باید آنها را به مناطقی که از آنجا آمده اند بازگرداند تا کشورهای همسایه قربانی خروج سازماندهی نشده، بی برنامه و بدون نظارت نشوند.