دیده‌بان اتمی سازمان ملل در گزارش سالانه خود آورده است، به نظر می‌رسد کره‌شمالی دوباره فعالیت یک رآکتور هسته‌ای را که به شدت گمان می‌رود در تولید پلوتونیوم برای تسلیحات هسته‌ای فعال است، به جریان انداخته است. به گزارش رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سال ۲۰۰۹ که کره‌شمالی ناظران آنرا اخراج کرد، دیگر به این کشور دسترسی ندارد. بعد از آن کره‌شمالی برنامه تسلیحات هسته‌ای خودش را پیش برد و به سرعت آزمایش هسته‌ای را از سر گرفت. آخرین آزمایش هسته‌ای آن در سال ۲۰۱۷ بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اکنون از دور پیگیر فعالیتهای کره شمالی است و این کار عمدتا از طریق تصاویر ماهواره‌ای انجام می‌شود. در گزارش این سازمان درباره رآکتور پنج مگاواتی در یونگ‌بیون که یک مجتمع هسته‌ای در قلب برنامه اتمی کره شمالی است، آمده است: هیچ نشانه‌ای از فعالیت رآکتور از اوایل دسامبر ۲۰۱۸ تا اوایل ژوئیه ۲۰۲۱ دیده نمیشود. با این حال از اوایل ژوئیه ۲۰۲۱ نشانه‌هایی شامل تخلیه آب خنک‌کننده که با فعالیت این رآکتور همخوانی دارد، رصد شده است. گزارش سازمان بین‌المللی انرژی اتمی پیش از نشست کشورهای عضو آن منتشر شد. این گزارش مورخ روز جمعه است.