انگلیس و آمریکا علیه افرادی که گفته می‌شود عاملان اطلاعاتی روسیه و مسئول مسموم کردن ناوالنی هستند، تحریم‌هایی وضع کرده‌اند. به گزارش رویترز، دو کشور هفت روس را تحت تحریم‌های خود قرار داده و در بیانیه‌ای مشترک نیز به روسیه بابت تسلیحات شیمیایی هشدار دادند. واشنگتن نیز به صورت جداگانه دو مرد دیگر و چهار نهاد حقوقی روسی را که گفته می‌شود در تحقیقات مربوط به تسلیحات شیمیایی یا تلاش برای ترور الکسی ناوالنی، منتقد کرملین دست داشتند، تحریم کرده است. ناوالنی پس از مسمومیت در سیبری که به گفته کارشناسان غربی با عامل اعصاب نوویچوک بوده، برای درمان به آلمان منتقل شد. مسکو یافته‌های کارشناسان را رد و غرب را به راه‌اندازی کارزاری علیه روسیه متهم کرد. نسخه به روز شده لیست تحریم‌های انگلیس که توسط دولت لندن در نخستین سالگرد مسموم شدن ناوالنی منتشر شد، شامل هفت اسم جدید می‌شود.