سه حزب سیاسی تونس ضمن درخواست برای حفاظت از دستاوردهای انقلاب ۲۰۱۱ از رئیس‌جمهوری این کشور خواستند در اولین فرصت ممکن کنفرانس نجات ملی تشکیل دهد. به گزارش آناتولی، یک روز پس از اینکه قیس سعید، رئیس‌جمهوری تونس اعلام کرد، اختیارات پارلمان را معلق و هشام المشیشی، نخست وزیر این کشور را از کار برکنار می‌کند، احزاب زنده باد تونس، چشم انداز تونس و طرح تونس بیانیه‌های جداگانه‌ای در این باره صادر کردند. اکثر احزاب تونس تصمیم مذکور سعید را رد و آن را کودتا علیه قانون اساسی دانستند. برخی نیز این تصمیم را تایید کردند. جنبش طرح تونس در بیانیه‌ای از قیس سعید خواست با تعیین نقشه راهی در چارچوب کنفرانس نجات ملی، برنامه کاری خود را در این یک ماه پیش‌رو، تشریح کند. این جنبش پیشنهاد داد که نتیجه کنفرانس مذکور باید برگزاری همه‌پرسی مردمی باشد.