یکی از مقام‌های اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا گفت: یکی از مردان هائیتی-آمریکایی‌ که هفته گذشته به ظن شرکت در ترور رئیس جمهور هائیتی مشارکت داشت، خبرچین این اداره بوده است. هم‌چنین مقامات هائیتی از بازداشت سومین فرد مرتبط با آمریکا در این پرونده خبر دادند. به گزارش رویترز، مقامات هائیتی هفته گذشته دو مرد آمریکایی- هائیتی‌تبار به نام‌های جوزف وینسنت ۵۵ ساله و جیمز سولاژس ۳۵ ساله را دستگیر و آنها را به همراه ۲۶ کلمبیایی در ترور رئیس‌جمهور هائیتی ژوونل موییس متهم کردند. این مقام که خواست نامش فاش نشود، از گفتن اینکه کدام یک از این دو نفر خبرچین بوده است، خودداری کرد. این مقام اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا در نامه‌ای الکترونیکی با بیان اینکه مظنون به ترور رئیس جمهور هائیتی، منبع محرمانه اداره مبارزه با مواد مخدر بود، افزود: مظنون پس از ترور با اداره تماس گرفت و از او خواسته شد خودش را تسلیم کند. این افراد از طرف اداره عمل نمی‌کردند. در همین حال سومین آمریکایی - هائیتی‌تبار، امانوئل سانون، ۶۳ ساله، روز یکشنبه توسط مقامات هائیتی دستگیر شد، این فرد به عنوان طراح این ترور معرفی  شده است.