درگیری و نبرد بین جنگجویان طالبان و نیروهای دولتی افغانستان در شهرهای غزنی و قندهار به شدت ادامه داشت و در برخی از مناطق نیز طرفین درگیر به پیشروی‌هایی دست یافتند. به گزارش طلوع‌نیوز، گروه طالبان در ۲۴ ساعت گذشته باحمله به شهرهای قندهار و غزنی، مناطقی از این دو شهر را به کنترل خود درآوردند و درگیری به دو طرف در برخی از این مناطق همچنان ادامه دارد. طالبان دوشنبه شب حوزه ششم امنیتی شهر غزنی را تصرف کرده و در حوزه اول و پنجم نیز پیشروی داشته‌اند و همچنین شهرستان «مالستان» این استان را نیز شب گذشته تصرف کردند و درگیری اطراف شهرستان جاغوری این استان هم ادامه دارد. نصیر احمد فقیری، رئیس شورای استانی غزنی نیز هم به ایرنا گفت که دامنه جنگ و خشونت به مرکز شهر رسیده و اکنون ۵۰ درصد شهر غزنی را از دست داده‌ایم. نمایندگان و شماری از ساکنان قندهار و غزنی هشدار داده‌اند که هرگونه بی‌توجهی به پیشروی طالبان عواقب خطرناکی در پی خواهد داشت. از استان قندهار نیز گزارش شده است که نبرد سنگین بین افراد طالبان و نیروهای دولتی در حوزه‌‎های پنجم، هفتم، ششم، سیزدهم و پانزدهم قندهار ادامه دارد.