وزارت بازرگانی چین دیروز (یکشنبه) اعلام کرد، دولت پکن به طور قاطع مخالف قرار دادن ۲۳ کمپانی چینی در فهرست سیاه توسط آمریکاست و واکنشی متناسب را در این باره خواهد داشت. به گزارش اسپوتنیک،‌ اخیرا وزارت بازرگانی آمریکا ۳۴ کمپانی خارجی شامل ۲۳ کارخانه چینی را در ارتباط با سوءاستفاده‌های احتمالی علیه اویغورها در استان سین‌کیانگ واقع در غرب این کشور در فهرست سیاه خود قرار داد. وزارت بازرگانی چین در بیانیه‌ای اعلام کرد: این یک فشار غیرقابل توجیه علیه شرکتهای چینی و یک نقض آشکار و جدی قوانین تجاری و اقتصادی است. دولت پکن به طور قاطع مخالف چنین اقدامی است. این وزارتخانه همچنین از دولت واشنگتن خواست تا تصمیمش را تغییر دهد و هشدار داد که دولت پکن دست به اقدامی تلافی جویانه می‌زند و ادامه داد: ما اقدامات لازم را در دفاع از حقوق مشروع و منافع خود انجام می‌دهیم.