سفیر فرانسه در بیروت اعلام کرد که پاریس اواخر ژوئیه میزبان نشست حمایت از لبنان است. به گزارش روزنامه النهار، یک مسئول عالی‌رتبه لبنانی گفت: آن گریو، سفیر فرانسه در لبنان تأکید کرده که امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه قبل از پایان ژوئیه میزبان سومین نشست حمایت از مردم لبنان است. هدف از این نشست مجازی که فرانسه مشغول مقدمه چینی برای برگزاری آن است جمع آوری کمک برای لبنانی‌ها است. این مسئول گفت: در این راستا بیار دوکان، مسئول کمک‌های اقتصادی فرانسه جهت بررسی نیازهای مردم لبنان به این کشور سفر می‌کند. اهمیت این نشست این است که چند روز قبل از سالروز انفجار بندر بیروت برگزار می‌شود. انفجار بندر بیروت چهارم اوت ۲۰۲۰ رخ داد که به کشته و زخمی شدن صدها تن و ویرانی بخش عظیمی از بیروت و وخیم‌تر شدن بحران اقتصادی و مالی در لبنان منجر شد.