منابع خبری از آغاز نشست مجمع گفت‌وگوی سیاسی لیبی در ژنو برای دستیابی به توافق درباره امور معلق میان طرف‌های لیبیایی خبر دادند. عربی ۲۱ اعلام کرد که نشست اعضای مجمع گفت‌وگوی سیاسی لیبی با هدف دستیابی به توافق درباره امور معلق میان طرف‌های لیبیایی ازجمله نقاط اختلاف در قانون اساسی شامگاه دوشنبه در ژنو آغاز شد. طبق این گزارش، نشست مجمع گفت‌وگوی سیاسی لیبی تا پنج‌شنبه ادامه خواهد داشت و افراد حاضر در آن قرار است که امور مورد اختلاف میان طرف‌های لیبیایی ازجمله نقاط اختلاف در قانون اساسی و توصیه‌های کمیته مشورتی این مجمع را مورد بررسی قرار دهند. عبد القادر حویلی، عضو مجمع گفت‌وگوی سیاسی لیبی در این باره گفت: قرار است که این مجمع توصیه‌های کمیته مشورتی را که شنبه در نشست تونس درباره آنها توافق شد را مورد بررسی قرار دهد اما این اتفاق تا بدین لحظه رخ نداده است.