استفان لوفون، نخست وزیر سوئد استعفای خود را اعلام کرد. به گزارش اسپوتنیک،  گفته می‌شود لوفون از رئیس پارلمان آندریاس نورلن خواسته تا برای تشکیل دولت جدید تلاش کند. لوفون اولین رهبر سوئد بود که یک هفته پیش رای اعتماد در پارلمان را از دست داد. وی خواستار انتخابات زودهنگام نبود، زیرا قانون اساسی سوئد این اجازه را به او داده است. او به طور رسمی کناره‌گیری می‌کند اما تا زمان تشکیل دولت جدید به عنوان سرپرست ادامه خواهد داد. لوفون گفت: انتخابات زود هنگام بهترین گزینه برای سوئد نیست. رئیس پارلمان اکنون کار برای انتخاب نخست‌وزیر را شروع می‌کند فردی که مورد تایید ریکسداگ (پارلمان) باشد. دولت همچنان اداره کشور را به عنوان یک دولت موقت ادامه خواهد داد. آندراس نورلن ، رئیس پارلمان ، از رهبران احزاب که احتمالاً می توانند دولت تشکیل دهند ، سوال خواهد کرد و در نهایت به تنهایی تصمیم می‌گیرد که کدام یک از رهبران حزب می‌توانند این گفتگوها را آغاز کنند. پیش بینی می شود که لوفون ، که بزرگترین حزب سوئد با ۱۰۰ کرسی از ۳۴۹ کرسی ریکسداگن را در اختیار دارد، این گفتگوها راآغاز کند.