حقوقدانان، مسئولان بین المللی و فعالان از دولت‌های غربی خواستند اقداماتی را برای علیه مقامات رژیم آل خلیفه بحرین به دلیل نقض حقوق بشر اتخاذ کنند. به گزارش القدس العربی، حقوقدانان و فعالان در همایش مرکز اروپایی حقوق و دموکراسی برای بررسی پیش نویس قانونی برای تحریم جانیان بحرینی از سوی اتحادیه اروپا مثل قانون ماگنیتسکی شرکت کردند. یکی از وکلای حاضر در این همایش گفت: ما شاهد شکست کاملی در تحقیقات درباره شکنجه و قتل فراقانونی زندانیان در بحرین هستیم. عدم مجازات مسئولان دولتی در بحرین در افزایش سیطره خاندان حاکم و حکومتشان بر مردم نقش دارد. مایکل بولاک، از دیگر وکلای حاضر در همایش گفت: سامانه‌های تحریم های اتحادیه اروپا گسترده تر از تحریم‌های انگلیس هستند و هر ممنوعیت سفری در سرتاسر اتحادیه اروپا خواهد بود. این تحریم‌ها کارآمدتر هستند. وی از مقامات انگلیس دولت‌های غربی به دلیل عدم اتخاذ مواضع جدی در قبال منامه انتقاد کرد. همچنین حسن مشیمع، فعال بحرینی و پسر رهبر مخالفان سیاسی گفت: متأسفانه دولت انگلیس همچنان  موضع جانبدارانه‌ای را از نظام آل خلیفه دارد. مارک جونز، دانشیار دانشگاه حمد بن خلیفه گفت: از ۲۰۱۱ شاهد وخامت سرکوب سیاسی در بحرین هستیم چراکه نظام آل خلیفه توانسته مرتکب انواع نقض‌ها بشود بدون اینکه مجازات شود. اگر تحریم‌ها تصویب شود خبرنگاران در بحرین باید اسامی تعداد بیشتری از مسئولان عالیرتبه را که باید تحریم شوند ذکر کنند همین مسئله باعث می‌شود تا نظام بحرین نتواند از رسانه‌های غربی برای خوب جلوه دادن وجهه خود استفاده کند.