مجله فرانسوی همکاری جدید اطلاعاتی میان آمریکا و عربستان را فاش کرد، این در حالی است که واشنگتن اعلام کرده حمایت اطلاعاتی خود را از ریاض کاهش داده است. مجله فرانسوی اینتلیجنس آنلاین نوشت، در زمانی که کاخ سفید خواستار تنظیم مجدد روابط خود با ریاض است، شرکت فایو دامینز آمریکا با کمک عوامل سابق سرویس اطلاعات مرکزی سیا و آژانس امنیت ملی آمریکا همکاری با عربستان را برای ادغام داده‌های اطلاعاتی نظامی شروع کرده است که یکی از استراتژیک‌ترین قرادادهای عربستان محسوب می‌شود. این شرکت همکاری با شرکت AITC را از زمانی که در اواخر ماه دسامبر قرارداد فروش‌های استراتژیک به نفع ریاض را برد، شروع کرده است و تلاش خواهد کرد به سرویس اطلاعات عربستان در طبقه بندی، تحلیل داده‌های مهم اطلاعات نظامی که از منابع مختلف اطلاعات بشری یا رهگیری‌ها یا تصاویر جمع‌آوری می‌شوند، کمک کند. این پروژه مشترک بین دو شرکت فایو دامینز و AITC صرفا برای این قرارداد با عربستان راه اندازی شده است و دو شرکت دو تیم بزرگی از کارشناسان اینترنتی و اطلاعاتی از سرویس اطلاعات مرکزی، پنتاگون، آژانس امنیت ملی و گارد ساحلی آمریکا را به کار گرفته‌اند. بسیاری از این نیروها در افغانستان و عراق فعالیت داشته‌اند.