مردم الجزایر روز گذشته (شنبه) برای شرکت در نخستین انتخابات پارلمانی از زمان برکناری عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور سابق این کشور به پای صندوق‌های رای رفتند. همزمان تدابیر امنیتی شدیدی در مناطق مختلف و اطراف حوزه‌های رای‌گیری الجزایر اتخاذ شده است. به گزارش الجزیره، رأی دهندگان الجزایری در این انتخابات نمایندگان خود در پارلمان را از لیست نامزدهای احزاب و چهره‌های مستقل انتخاب می‌کنند. انتخابات بر اساس سیستم رای‌گیری جدید برگزار می‌شود. بیش از ۲۲۰۰۰ نامزد برای ۴۰۷ کرسی در شورای ملی مردم (اتاق اول پارلمان) در حال رقابت هستند. نامزدهای مذکور ا به ۲،۲۸۸ لیست تعلق دارند که از این تعداد ۱۰۸۰ لیست احزاب و ۱،۲۰۸ لیست مستقل هستند در حالی که تعداد نامزدهای زن به ۵،۷۴۴ نفر رسیده است. در این انتخابات حدود ۲۴ میلیون رأی دهنده شرکت می‌کنند. همچنین ۲۸ حزب در این انتخابات شرکت کردند و ۴ حزب انتخابات را تحریم کردند.