انجمن دفاع از حقوق بشر الجزایر اعلام کرد، نیروهای امنیتی این کشور ۸۰۰ تظاهرکننده را در صد و هجدهمین تظاهرات جنبش مردمی الحراک که خواستار تغییر ریشه‌ای نظام است، بازداشت کردند. به گزارش روسیاالیوم، سعید صالحی، نایب رئیس انجمن دفاع از حقوق بشر در الجزایر گفت، بیشتر بازداشتی‌ها از اهالی پایتخت هستند. همزمان با تظاهرات اعتراض آمیز در پی تصمیم وزارت کشور که تظاهرکنندگان را به دریافت مجوز تظاهرات ملزم کرده است، نیروهای امنیتی الجزایر برای کنترل بر اوضاع امنیتی در خیابان ها مستقر شده‌اند. نیروهای امنیتی الجزایر با قدرت تظاهرات مردمی الحراک را از بیش از دو سال پیش منع کرده‌اند و صدها معترض در مناطق مختلف این کشور بازداشت شدند. تاکنون ده‌ها معترض بازداشتی محاکمه و نزدیک به ۵۰ تن با اتهامات مختلف از جمله تجمع، مخالفت با دستورات برای دریافت مجوز قبل از انجام تظاهرات به حبس محکوم شدند.